ÄSMK

* Nytt ÅRSMÖTE Torsdagen den 27 JUNI kl. 19.00 i lokalen.
Ingen träning under detta möte.


* Nu är Medlemsutskicket för 2019 i våra brevlådor. Har man frågor så skicka mail på info@asmk.se Har man inte fått något brev så kan man betala in 1600kr för att träna hela 2019. Betalningen görs på Bankgiro 360-6134. Glöm inte att lägga in medlemsnummer i meddelande fältet.

* Avgiften på 1600:- kommer att vara uppdelad på 100:- i medlemsavgift och 1500:- i träningsavgift. Detta underlättar för alla medlemmar att få friskvårdsbidrag av sina arbetsgivare för träningsavgiften.

* Styrelsen på plats! På årsmötet bestämde vi att styrelsen ska finnas i lokalen en gång i månaden. Där kan man läsa våra protokoll från våra styrelsemöten de senaste 2 åren samt från våra årsmöten. Vi har som mål att även kunna beställa kläder mm i framtiden men som det är nu så säljer vi dom kläder vi har på lager med ÄSMK logo.

* Vill man följa med och träna så kan man betala in 40kr på Swish konto 123.033.3955. Tänk på att men ska kunna visa betalningen vid en medlemskontroll.

* Betalning för hel år är 1600:- Om man gör betalning mellan 1 Januari till den siste Juni. Efter det kan man betala in för resterade år 800:- 1 Juli till den siste december.
Vi har inga halvårs betalningar mellan Januari och Juni.
När man än betalar in så är det alltid 100:- i medlemsavgift.
Resterade är belopp är träningsavgift. 1500:- för 1 Januari till den siste december. och 700 för 1 juli till den siste december.

* Saknar man inbetalnings kort och vet sitt medlemsnummer kan man betala in 1600:- på bankgiro 360-6134. Glöm inte ditt medlemsnummer och namn i meddelande rutan vid inbetalningen.

* Nu fungerar utskrift av kvitto igen. Om ni har problem så kontakta styrelsen på info@asmk.se