ÄSMK

* Nu är Medlemsutskicket för 2019 i våra brevlådor. Har man frågor så skicka mail på info@asmk.se Har man inte fått något brev så kan man betala in 1600kr för att träna hela 2019. Betalningen görs på Bankgiro 360-6134. Glöm inte att lägga in medlemsnummer i meddelande fältet.

* Avgiften på 1600:- kommer att vara uppdelad på 100:- i medlemsavgift och 1500:- i träningsavgift. Detta underlättar för alla medlemmar att få friskvårdsbidrag av sina arbetsgivare för träningsavgiften.

* Styrelsen på plats! På årsmötet bestämde vi att styrelsen ska finnas i lokalen en gång i månaden. Den första dagen blir onsdagen den 12 september 18:30-20:00. Där kan man läsa våra protokoll från våra styrelsemöten de senaste 2 åren samt från våra årsmöten. Vi har som mål att även kunna beställa kläder mm i framtiden men som det är nu så säljer vi dom kläder vi har på lager med ÄSMK logo.

* Vill man följa med och träna så kan man betala in 40kr på Swish konto 123.033.3955. Tänk på att men ska kunna visa betalningen vid en medlemskontroll.

* Medlemsavgiften är fastställd av årsmötet till 1600:- om man betalar in mellan januari och juni och 800:- om man betalar in mellan juli-december. Det går även bra att betala in 1600:- i december 2017 så gäller det även för hela 2018.

* Saknar man inbetalnings kort och vet sitt medlemsnummer kan man betala in 1600:- på bankgiro 360-6134. Glöm inte ditt medlemsnummer och namn i meddelande rutan vid inbetalningen.

* Nu fungerar utskrift av kvitto igen. Om ni har problem så kontakta styrelsen på info@asmk.se