ÄSMK

ÄSMK

* Vill man följa med och träna så kan man betala in 40kr på Swish konto 123.033.3955. Tänk på att men ska kunna visa betalningen vid en medlemskontroll.

* Medlemsavgiften är fastställd av årsmötet till 1600:- om man betalar in mellan januari och juni och 800:- om man betalar in mellan juli-december. Det går även bra att betala in 1600:- i december 2017 så gäller det även för hela 2018.

* Saknar man inbetalnings kort och vet sitt medlemsnummer kan man betala in 1600:- på bankgiro 360-6134. Glöm inte ditt medlemsnummer och namn i meddelande rutan vid inbetalningen.

* Nu fungerar utskrift av kvitto igen. Om ni har problem så kontakta styrelsen på info@asmk.se