Frågor och Svar

  Fråga? Får jag ta med en kompis som vill provträna?
Svar! Man betalar in 40 kr till Swish på 123.033.3955


   
  Fråga? Är det billigare om man studerar?
Svar! Nej, det är samma avgift på alla medlemmar!


   
  Fråga? Hur länge kan man träna?
Svar! Man kan bara komma in genom ytterdörren till 22.00 och sedan släcks allt ljus 23:00 och larmet sätts på. Det blir mycket mörkt!


   
  Fråga? Kan man höja/sänka ljudet på musiken i lokalen?
Svar! Vi i styrelsen har satt en max gräns på volymen som vi anser är "lagom" för alla åldrar i vår förening. Man kan sänka ljudet hur mycket som helst..