Frågor och Svar

 

Fråga?Avgifter för 2019?
Svar!
2019-01-01 till 2019-06-31 är avgiften 1600:- Där 100 kr är medlemsavgift 1500:- är träningsavgift.

2019-07-01 till 2019-12-31 är avgiften 800:- Där 100:- är medlemsavgift och 700:- träningsavgift.


   
  Fråga? Ändring av medlemsuppgifter?
Svar! Skicka mail till info@asmk.se


   
  Fråga? Behöver jag betala min faktura ??
Svar! Skicka ett mail till info@asmk.se så plockar vi bort vi bort dig ut medlems registret


   
  Fråga? Får jag ta med en kompis som vill provträna?
Svar! Man betalar in 40 kr till Swish på 123.033.3955


   
  Fråga? Är det billigare om man studerar?
Svar! Nej, det är samma avgift på alla medlemmar!


   
  Fråga? Hur länge kan man träna?
Svar! Man kan bara komma in genom ytterdörren till 22.00 och sedan släcks allt ljus 23:00 och larmet sätts på. Det blir mycket mörkt!


   
  Fråga? Kan man höja/sänka ljudet på musiken i lokalen?
Svar! Vi i styrelsen har satt en max gräns på volymen som vi anser är "lagom" för alla åldrar i vår förening. Man kan sänka ljudet hur mycket som helst..