Regler

1. Den som inte följer våra regler riskerar att bli avstängd från föreningen! Överträdelse av punkt 7 resulterar i en omedelbar avstängning.
      
2. Det är förbjudet att gå in i lokalen med med samma fotbeklädnad som används utomhus. Ombyte av skor skall ske vid entrén innan man går in i träningsanläggningen.
      
3. Alla vikter och redskap som används skall tillbaka på sina platser. Vid tunga lyft ska lyftflaken användas eller ska det finnas gummimattor under vikterna. Träningsutrustningen skall hanteras med varsamhet.
      
4. Inga privata grejor får ligga kvar i lokalerna efter avslutat träningspass.
      
5. Efter dusch skall vattnet skrapas undan med gummiskrapa.
      
6. Siste man skall se till att allt är stängt och släckt och att dörren blir ordentligt låst.
      
7. Pin-koden och medlemsnummer är personligt och får under inga omständigheter utlånas till någon annan. Provträning kan endast ske efter överenskommelse med styrelseföreträdare
      
8. Parkering utanför entrén är ej tillåten!
   
       
 
UTDRAG UR ÄNGELHOLMS STYRKE & MOTIONSKLUBBS STADGAR ANGÅENDE DOPING OCH OTILLÅTNA PREPARAT
1. Varje medlem i Ängelholms Styrke & Motionsklubb förbinder sig genom sitt medlemskap att ej bruka eller befatta sig med någon form av dopingpreparat. Detta gäller såväl i den egna träningsanläggningen som någon annanstans så länge medlemskap i ÄSMK innehas.
      
2. Medlem i ÄSMK är skyldig att på RF:s representants anmaning genomgå så kallad dopingtest i form av urinprov eller blodprov.
      
3. Den medlem som bryter mot vad som stadgats i punkterna 1-3kommer efter beslut av styrelsen omedelbart att uteslutas ur föreningen och få sitt medlemskap upphävt. Nytt medlemskap i föreningen kan sökas tidigast ett år efter avstängningsdatum.